شرکت سلامت گستر شایان اعتماد (سهامی خاص) دارای مجوز توزیع سراسری فرآورده های سلامت محور به شماره 665/102331 مورخ 1397/11/08 از سازمان غذا و دارو می باشد و در حال حاضر با بیش از 15 شعبه فعال در سراسر کشور به امر توزیع محصولات مبادرت می ورزد.

 


لیست شعبات

شرکت سلامت گستر شایان اعتماد

شایان دارو

توزیع کننده سراسری محصولات سلامت محور