شرکت سلامت گستر شایان اعتماد (سهامی خاص) دارای مجوز توزیع سراسری فرآورده های سلامت محور به شماره 665/102331 مورخ 1397/11/08 از سازمان غذا و دارو می باشد و در حال حاضر با بیش از 15 شعبه فعال در سراسر کشور به امر توزیع محصولات مبادرت می ورزد.

 


82511945-71577212
7490202_big