به وب سایت رسمی 

شرکت پخش سراسری سلامت گستر شایان اعتماد خوش آمدید


 
 
 

امکان سنجی

 

 
 

چشم انداز:

 

  • شرکت سلامت گستر شایان اعتماد می بایست 

در سال 1402 جزو 10 شرکت برتر پخش دارویی کشور باش

د.

 
16

شعبات

200

پرسنل

100

تامین کنندگان

2000

تعداد کالا

12000

مشتریان

مشتریان